Onedrive: Next Generation Sync Client | klar for å rulles ut i virksomhetene?

Som de fleste har fått med seg så har den nye synkroniserings klienten til OneDrive nå kommet.

Med den gamle klienten så ble både SharePoint Team Sites, Groups, og OneDrive For business synkronisert ved hjelp av Groove.exe

 

ondrive

 

I den nye klienten så fungerer synkroniseringen slik:ondrive2

Som tegningen over viser så er det kun OneDrive For business  og OneDrive Privat som foreløpig synkroniseres med den nye NGSC, hvilket jo vil kunne by på en rekke utfordringer. Microsoft lover at i løpet av 2016 så skal også SharePoint og Groups synkroniseres med den nye klienten, men vil vi egentlig vente til da med å ta i bruk den nye klienten?

Dette er det store spørsmålet som jeg blir stilt av mange av mine kunder. De ønsker å vite om de skal installere den nye klienten eller ikke. Under så skal jeg prøve å svare på dette.

Dessverre så er svaret på det spørsmålet både: JA og NEI.

En av hovedårsakene til at jeg vil svare kundene mine med “NEI” er at Next Generation Sync Client ikke støtter alle kilder ennå. Hvilket vil gjøre alt mye mer komplisert, da man vil måtte ha både den nye klienten og den gamle installert samtidig.

Klienten støtter blant annet ikke synkronisering av hverken SharePoint eller Office 365 Groups filer ennå. Mange av mine kunder ønsker spesielt å synkronisere SharePoint biblioteker, da de har startet med å flytte fellesområdene sine ut i SharePoint.

Når det gjelder “JA” så har jeg mange kunder som har ventet med å ta i bruk OneDrive fordi den gamle klienten var ekstremt ustabil, slik at for alle disse kundene så vil brukeropplevelsen nå oppleves helt annerledes. Den nye klienten er superstabil, jeg har brukt den i lang tid allerede uten et eneste problem, og ikke minst så kan jeg velge hvilke mapper jeg ønsker å synkronisere, slik vi er vant med fra den private OneDrive klienten. Så OneDrive eller den gamle “MySite” vil fungere utmerket med den nye klienten, og da kan endelig mine kunder begynne med å ta i bruk OneDrive For Business.

Dette vil for mange være grunn god nok til å ta i bruk den nye klienten.

Så om jeg skulle ha måtte velge enten eller så ville jeg anbefale mine kunder å ta i bruk den nye klienten for OneDrive for business, og eventuelt å lære opp brukerene til å aksessere filene som er lagret i Groups / SharePoint Team sites gjennom nettleseren. For gjennom nettleseren så får man uansett en rekke valg som man ikke har i fil utforskeren. Som f.eks filtrering, ulike visninger osv.

Så min anbefaling er ta start med å bruke den nye synkroniseringsklienten.

For dere som er administratorer i organisasjonen så har Microsoft kommet med en rekke egenskaper som vil gjøre jobben deres mye enklere, og ikke minst som lar dere ha kontrollen. Dere kan f.eks gjøre en stille installasjon av klienten og koble denne opp mot brukerens OneDrive uten å involvere brukeren. Dette kan derfor både administreres og automatiseres fra IT avdelingen. Hvilket er et stort pluss, og som også bidrar til min anbefaling over.

Men sørg for å lese anbefalingene her til Microsoft nøye før dere starter med å rulle dette ut i deres organisasjon. Legg spesielt merke til det som har med registry, Azure AD, GPO og PowerShell.

 

NGSC-admin

Så om dere ønsker å rulle ut den nye synkroniseringsklienten i deres organisasjon sør for å følge anbefalingene og alle stegene som jeg nevner over.

Konklusjon

Konklusjonen blir derfor at Microsoft har gjort en utmerket jobb med NGSC for OneDrive. Det er bare å starte med å ta den i bruk, for dere som drifter miljøene har nå mye større kontroll og muligheter med denne nye klienten som dere ikke hadde før. Men som sagt vær obs på at SharePoint Team Sites og Groups ikke kan synkroniseres ennå. Det er fortsatt noen operativsystem som ikke støttes. Men heldigvis så skal vi ikke måtte vente så veldig lenge før dette også blir fikset. Så det er ingen grunn til å vente. Start utrullingen nå.

Til slutt ønsker jeg å utrykke en stor takk til Hans Brender, den virkelige OneDrive guruen, som har gitt meg inspirasjon til å lage denne blog posten. Endel innhold er også hentet i fra han.

Her er lenken til bloggen hans om dere ønsker å lære mer om OneDrive.

 

My slides from todays session at SQL Saturday Denmark, Project Siena – and how to create a Windows App


Here is my slides from todays #sqlsatdenmark session.

How to create a Windows app with Project Siena, SharePoint and Office 365

Thank you so much for attending, and thank you to the SQL Saturday Denmark team for the opportunity.

For more information about the event:

http://www.sqlsaturday.com/413/EventHome.aspx

Hope to be back next year!

Happy SharePointing

Knut

My slides from my webinar with Intlock, 5 steps to take before migration to sharepoint online


Here is my slides from todays webinar with Intlock. Thank you so much for attending, and thank you to Intlock for the opportunity.

Thanks to ShareGate, AvePoint and Metalogix for your great migration tools!

If you need help with migration please don’t hesitate to contact me.

Don’t forget to grab your trial for Cardiolog Analytics also!:

http://www.intlock.com/intlocksite/downloads/cardiolog/cardiolog-ent-request-trial.asp

Happy SharePointing

Knut

Join me for a webinar: 5 Steps to Take Before Migrating to SharePoint Online

2015-08-18_13-30-04

Join me and Intlock for this webinar, if you want to learn more about moving your SharePoint environment to Office 365.

To Cloud or not to Cloud? This is the big question for many organizations today. If your organization is also thinking about migrating to SharePoint Online, join this session to get Microsoft MVP Knut’s 5 steps that you need to complete before moving to the cloud. You will get help to make the decision if your organization should migrate all the way to the cloud, or just partly with a hybrid deployment. Join this session to learn what the cloud can offer your organization and how you can migrate to the cloud with success.

Join us on Wednesday, August 19th, at 11:00 AM EST for our upcoming webinar on the 5 Steps to Take Before Migrating to SharePoint Online.

Register now to reserve your seat!

My slides from #ESPC15 webinar: How to Create a Windows App with Project Siena, SharePoint & Office 365

Thank you so much to all who watched my webinar for the European SharePoint Community.


Video about the demos will be available within few days at my blog, so follow me on twitter to get notified about when they are available.

Happy SharePointing

Regards

Knut

Power BI and Office 365 Groups integration is now available!

The Power BI team at Microsoft just announced today that the Power BI now integrates with Office 365 Groups.

Power BI’s collaboration capabilities leverages Office 365 Groups to provide a central location for teams to work together. It enable teams to collaborate together on the same collection of Power BI Dashboards, Reports, and Datasets.  I will test this the next days, and then I’ll write a blog about what my thoughts are and share them with you.

More info can be found here: http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/07/21/power-bi-…

PowerBI%20and%20O365%20Groups_2

 

 

PowerBI%20and%20O365%20Groups_1

PowerBI%20and%20O365%20Groups_3

 

Happy SharePointing everyone

 

 

AD DS Deployment

#1. Enable WinFeature & Management tools

First of all you install the AD Domain services windows feature and include the management tools, on all domain controllers.
# Run PowerShell Ise as administrator
Install-windowsfeature -name AD-Domain-Services –IncludeManagementTools

#2 Install AD DS Forest

next is to install the forest and first domain controller. Remember to add Db, Sysvol and Logpath on a separate datadisk.

Install-ADDSForest -DomainName karmazure.com -DatabasePath “D:\Windows\NTDS” -SysvolPath “D:\Windows\SYSVOL” -LogPath “D:\Windows\Logs”

image_thumb1
You will be prompted for a SafeMode admin password.

#3 Install additional Domain Controllers

Domain join the additional VM’s planned for DC role, and enable the AD Domain Services features from #1. Then you are ready to run this in PS:

Install-ADDSDomainController -DomainName karmazure.com -DatabasePath “D:\Windows\NTDS” -SysvolPath “d:\Windows\SYSVOL” -LogPath “D:\Windows\Logs”

#4 Transfer FSMO roles

Since this is a single forest domain, I will transfer the Infrastructure master role to the second DC., this because the Infrastructure master got nothing to do in a single domain.

First load AD PS lib,
ipmo activedirectory

To shorten the command line syntax you can use role numbers in place of the role names. The following list details the role number for each of the five FSMO roles.

PDC Emulator – 0
RID Master – 1
Infrastructure Master – 2
Schema Master – 3
Domain Naming Master – 4

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity “KARMAD02” –OperationMasterRole 2

You can also use this to transfer roles later for version upgrade or force when a DC is broken/down. To identify the DC’s holding the roles run this two cmdlets in PS:

Get-ADForest karmazure.com | Format-Table SchemaMaster,DomainNamingMaster

Get-ADDomain karmazure.com | format-table PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster

More info here: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh472160.aspx